Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

January 18 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

January 11 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

January 04 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

December 28 2014

December 21 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

December 14 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

December 07 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 30 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 23 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 16 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 09 2014

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 05 2014

Nie wyobrażam sobie być z kimś z przymusu, bez powodu czy dlatego, że nie miałabym lepszej opcji. Być z kimś to nie tylko chodzić za rękę i często się spotykać, czy recytować oklepane wyznania miłosne. To jest coś o wiele więcej, nie wiem czy wiesz o czym mówię. To jest być blisko kogoś, jako człowiek. Znać jego nawyki, wiedzieć co go boli i jak mu pomóc. Być skutecznym lekiem na jego smutki, nie móc spać z tęsknoty. Miłość musi być gorliwa i zaborcza, nie może być "od tak". Nie może być monotonna jak codzienność, tylko dzika i nieokiełznana. Nie mówię, że musicie oddychać w tym samym tempie i rozumieć się bez słów. Nie ma dwóch idealnie dobranych osób. Ale te różnice, błędy, czynią z nich ludzi. To jest piękne. Kiedy dwoje najzwyklejszych ludzi którzy mają na swoich kontach zarówno wzloty i upadki zaczynają dzielić ze sobą życie. Nie umiem ubrać w słowa. 
Miłość to fascynacja, chęć odkrywania coraz to nowych warstw. To niezwykła odwaga, a kto się nie boi, nie może powiedzieć, że jest odważny. 
Musisz być przy tym kimś, bo bez tego nie potrafisz funkcjonować. Ciągle czujesz pustkę której nie możesz niczym zapełnić. Jesteś jak bez nogi, bez ręki, bezwładny, bezsilny. 
Każdy ruch drugiej osoby, to czy pocałuje Cię w nos czy w nadgarstek, jest dla Ciebie jak rytuał. Nic nie wyraża uczuć do takiego stopnia jak te drobne gesty. Kiedy trzyma rękę na Twoim sercu i czuje jak ono stopniowo przyspiesza, kiedy gładzi kciukiem Twoją skroń, a Ty uśmiechasz się błogo upajając się rozkoszą która wynika z tego, że przy Tobie jest. 
Miłość jest groteską. Przynosi tyle samo bólu co szczęścia. Wynagradza nam wszystko. Wszystkie niedogodności i potknięcia. Dwoje ludzi którzy mogą rozmawiać o wszystkim, mogą na siebie liczyć w każdym momencie, są dla siebie nawzajem ogromnym wsparciem. Ich ciała są jak mechanizm. Należą do siebie nawzajem, współpracują. Bez siebie nie tworzą już tak doskonałego urządzenia. Nie wiem czy zrozumiałeś. Są sobie niezbędni. Potrzebni. 
— Autor nieznany.
Reposted fromhaazeel haazeel viaBetterDays BetterDays
Powinnam była wiedzieć, że przyniesiesz mi ból serca. Niedoszli ukochani zawsze tak robią.
— A Fine Frenzy - Almost Lover
Reposted fromnivea nivea viasomebodyamazing somebodyamazing
Po pewnych słowach przestaje się czekać.
Reposted fromwelovekate welovekate viaBetterDays BetterDays
4416 2b17
---- | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
6955 31f9
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianikotyna nikotyna
1850 159e 500
Reposted fromsilverqueer silverqueer vianikotyna nikotyna
7272 7217 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl